Mobimouse d.o.o.
Stojana Protića 39,
11000 Beograd

tel: 011 30 888 87
fax: 011 24 000 09
Naručilac:
SMS Communication, Makedonija
Projekat:
Priprema oglasa za SMS akciju LCD televizora.
Naručilac:
SMS Communication, Makedonija
Projekat:

Priprema poziva za otvaranje agencije SMS komunikacije u Skoplju.

Naručilac:
ThreeAnts Koban & kompani d.n.o., Slovenija
Projekat:

Vizuelna šema štampanih akcija oglasa za zakup u medijima.

Naručilac:
Sekortel, Hrvatska
Projekat:
Izrada štampanih oglasa za mobilne sadržaje za zakup medijskog prostora.
Naručilac:
Mobimouse, Srbija
Projekat:
Izrada štampanih oglasa za mobilne sadržaje za zakup medijskog prostora.
  Naručilac:
Sekortel za NEC Philips, Hrvatska
Projekat:

Izrada štampanih oglasa.