Mobimouse d.o.o.
Stojana Protića 39,
11000 Beograd

tel: 011 30 888 87
fax: 011 24 000 09
Nismo kovačnica, ali kujemo kao opsednuti. Nismo konjičko društvo, iako neprestano jurimo napred i naviše. Nismo ni fabrika, ni atomska elektrana, ne štampamo novac i ne predskazujemo budućnost. Dakle šta smo? Mi smo izvor ideja i znanja, vulkan posebnosti i smelosti.

Mlado smo preduzeće, ali svoju mladost koristimo i njom pokrećemo kolo kreativnosti, inovativnosti i prodornosti. Iskustva na području mobilnih komunikacija skupljali smo tokom godina i bili jedni od pionira na tom području. Pored iskusne i vizionarske IT ekipe naše preduzeće čini takođe kreativnošću nabijena dizajnerska ekipa, koja brine za kompletnu grafičku komunikaciju – dakle za vizualizaciju ideja. Kao treća, ali zato ne manje važna, tu je ekipa koja brine za razvoj novih ideja i načina, kako stupiti u kontakt sa potrošačem i javnosti. Za vas organizujemo zakupe u medijima u Srbiji i ostalim državama bivše Jugoslavije (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija), pripremamo kompletne oglašivačke akcije i nudimo vašem preduzeću napredna interaktivna i kreativna rešenja.


MOBI MOUSE, D.O.O. 
Stojana Protića 39
11000 Beograd

e: info@mobimouse.net

Društvo upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD: 94515/2005 u Beogradu.

MATIČNI BROJ: 20092157
PIB: 104122416